Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD)

är de finlandssvenska damkörernas organisation. Förbundet har 25 medlemskörer med sammanlagt ca 750 sångare. Körerna är utspridda över hela Svenskfinland, allt från Kotka i öster till Karleby i norr. FSD är medlem av den finlandssvenska amatörmusikens takorganisation Finlands svenska sång- och musikförbund.

 

Kom ihåg FSDs förbundsdagar i Åbo den 10-11.3.2018!

15.1.2018

Hoppas ni haft en bra start på året! Förberedelserna för förbundsdagen är i full gång och senaste infobrevet har skickats ut. När vi träffas i mars kommer vi att få bekanta oss med arbetsgruppen som skall hålla i tyglarna för vårt stora repertoarprojekt och dessutom ha olika sorts workshops tillsammans. Och såklart sjunga en massa!

Kom ihåg att anmäla er till förbundsdagarna senast den 10.2.2018!

Mera info hittar i infobrevet

Förbundsinfo januari 2018

 

20.12.2017

Kära sångarsystrar!

Tack för det gångna året. Året efter sångarfesten brukar bli ett år när vi drar andan, men visst har det hänt saker i år också. Vi inledde året med Ida Olsonens workshopar, på förbundsdagen i Vasa fick vi en ny ordförande och på hösten hade vi ett seminarium för ordförande, dirigenter och administratörer i Tammerfors. Många av våra damkörer deltog i FSSMF:s evenemang Finland sjunger – 100 år på Självständighetsdagen.

Nästa gång vi träffas är på förbundsdagarna i Åbo 10–11.3.2018. Det blir två aktiva dagar där vi får bekanta oss med det nya repertoarprojektet. Projektdragarna deltar och det blir mycket sång i olika former. Och naturligtvis sits på lördag kväll. Mera info om förbundshelgen får ni i början av januari

Alla vi i styrelsen önskar er en fridfull jul och ett gott nytt år!

Vi ses och hörs!


29.11.2017

Information om b.la. kommande repertoarprojekt och förbundsdagarna i Åbo.

Förbundsinfo november 2017


30.8.2017

FSD ordnar Strategiseminarium i Tammerfors den 30.9-1.10.2017 för medlemskörerna administrativa- och musikaliska ledning. Alla intresserade hjärtligt välkomna med!

Mera info finns i infobrevet för augusti som ni hittar här nedan.


25.8.2017

Varma, sköna augusti går mot sitt slut och det är dags för körerna att börja öva och ta itu med höstens program. FSD har också en del nytt att bjuda körerna på.

Läs mera i infobrevet för Augusti!

Förbundsinfo augusti 2017


Detta ställningstagande skickade FSD till Utrikesministeriet idag 12.6.2017. Vi hoppas att det får effekt och att fler som värdesätter damkörssång och en mer jämställd Finlandsbild också hör av sig till UM.

Utrikesministeriets satsning på emojier som en del av Finlands 100-års jubileum är en fräsch idé och ett roligt sätt att sprida Finlandsbilden runt om i världen. Bland det nyaste tillskottet finns en emoji för körsång, vilket gläder oss körsångare i Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD) mycket. Däremot är vi besvikna över hur emojin är utformad: som symbol för en manskör. Det stämmer att manskörstraditionen har långa anor i vårt land, men i det hundraåriga Finland känns en manskörsymbol väldigt uteslutande och föråldrad.

Utrikesministeriet skriver själv om emojin Association att den ”har att göra med Finlands 70 000 kultur- och hobbyföreningar och den samhörighet de inspirerar till. Alla sorters körer hör till de mest populära: ungdomskörer, blandade körer, damkörer, manskörer, religiösa körer, universitetskörer, fackföreningskörer och till och med körer för folk som inte kan sjunga!”

Den samhörighet som skapas via körsång är vi i FSD väl bekanta med och vi värdesätter den högt. Därför känns det ytterst tråkigt att emojin är så ensidig och uteslutande. Till FSD hör ca 30 damkörer med totalt drygt 700 damkorister från Karleby i norr, till Åland i väster och Kotka i öster. Vi önskar att den starka körtradition vi har i Finland – och alldeles speciellt i Svenskfinland – ska illustreras på ett inkluderande sätt. Därför föreslår vi att emojin antingen uppdateras till att symbolisera en blandad kör eller att flera kör-emojier skapas för att inkludera även damkörer och blandade körer.

#finlands_svenska_damkorer