Finlands Svenska Damkörsförbund

Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD) är de finlandssvenska damkörernas organisation. Förbundet har 25 medlemskörer med sammanlagt ca 730 sångare. Körerna är utspridda över hela Svenskfinland, allt från Kotka i öster till Karleby i norr. FSD är medlem av den finlandssvenska amatörmusikens takorganisation Finlands svenska sång- och musikförbund.