Stadgar

Förbundets nya stadgar godkändes på en extra förbundsdag den 19. 10.2014 i Tammerfors. 

Klicka här för att läsa stadgarna.