Repertoarprojekt 2018-2020

 

Finlands Svenska Damkörsförbund bestämde sig våren 2018 att starta ett repertoarprojekt för att gå igenom och samla ihop en stark stamrepertoar för damkörerna. Målet är att kartlägga hurdana arrangemang det redan finns och vad som behövs samt öka samarbete mellan de olika körerna i svenskfinland.

Till reperotarprojektets dragare utsågs Hanna Kronqvist, Amanda Henriksson och Marika Esch. De skall tillsammans med musiker, tonsättare, arrangörer, dirigenter och andra personer aktiva inom den finlandssvenska musik- och körlivet jobba fram en mångsidig stamrepertoar. Slutligen skall det här utmynna en sångbok titulerad "Den lilla svarta", boken skall innehålla ca 120 sånger för damkör.

Projektet inleddes i mars 2018 och kommer enligt planerna att sträcka sej över de kommande två åren. Vi får bidrag från bland annat Svenska Kulturfonden för projektet.

 

Om ni har frågor gällande projektet kan ni rikta dem till

Hanna Kronqvist

Jenny Stenberg-Sirén stenberg.jenny (a) gmail.com