Infobrev 6 - Vi tackar för det fina mottagandet!

09.11.2020 kl. 14:03
Nu har alla som förhandsbeställt förhoppningsvis fått boken. Vi var väldigt glada över mottagandet, ca 90% av förbundets medlemmar förhandsbeställde boken. Kommentarerna om boken har också varit positiva och det är vi glada för!

Om det är så att ni vill köpa flera böcker eller någon som inte sjunger med i kören skulle vilja ha boken, går den att köpa via FSSMF:s webbplats under fliken förlag https://fssmf.fi/sv/tjanster/forlaget/

Pressen har också uppmärksammat boken och det är vi glada för. I Österbotten skrev både ÖT och VBL om boken, i Nyland har Östnyland skrivit om boken, ÅU tog in en notis om boken och också Ålandstidningen har skrivit om sångboken.

Förbundshelgen i mars 2021 blir online

Styrelsen beslutade på sitt möte 30.10.20 att förbundshelgen nästa år kommer att ordnas online. Arbete med det praktiska kommer att börja så småningom och mer information kommer an efter. Det är trist att vi inte kan träffas i mars, men styrelsen ansåg att det inte i det här läget är möjligt att ordna ett fysiskt möte.

Mötet ordnas den 13.3.2021 online, tidtabell och anvisningar kommer senare.

Dirigentträff via Zoom 15.11 kl. 18.00

Som en del av sångboksprojektet ordnar vi en träff för förbundets alla dirigenter söndagen 15.11 kl. 18.00 via Zoom. Under träffen diskuterar vi sångboken, men också sångfesten och andra aktuella frågor. Anmäl ert deltagande till stenberg.jenny@gmail.com senast fredagen 13.11, så får ni länken till Zoom-mötet. 

Presentationsvideor av Damernas lilla svarta

Eftersom vi inte nu har möjlighet att träffas och bekanta oss med sångboken tillsammans, så kommer vi att presentera boken lite närmare i en serie videor. Den första presentationsvideon har publicerats på våra sociala medier och på webbplatsen www.fsd.fi. I den berättar arbetsgruppen land annat kort om tanken bakom boken, hur de valde sånger och hur det är tänkt att boken kommer att användas. Under de kommande veckorna kommer vi att publicera flera kortare videor som presenterar boken närmare.

Finlandia med FSSMF:s virtualkör!

Gå gärna med i gruppen Svenskfinlands största virtualkör på Facebook och kom med och sjung Finlandia. I gruppen finns anvisningar för hur du skall gå till väga, där kan du också ställa frågor om virtualkörsprojektet. Skicka in din inspelning senast den 20.11.2020. Videon publiceras den 6.12.2020 via FSSMF:s plattformar.

Sjung väl och ta hand om er!

Styrelsen

Styrelsen