En kort tillbakablick i FSD:s historia

FSD i sin nuvarande form grundades 24 september 1988 i Helsingfors. Men föregångaren Svenska damkörsförbundet i Finland (SDF) fick sin börjar redan 1948 på initiativ av damkörer i Helsingforsregionen tillsammans med direktör Nic. Von Weimarn som primus motor. Förbundet var verksamt under åren 1948–1971. År 1971 upplöstes förbundet på grund av problem med att hitta en styrelse. Efter det bildades det ett damkörsutskott (DKU) som fungerade under FSSMF, utskottets uppgift var att fungera som intressebevakare för de finlandssvenska damkörerna. Utskottet var verksamt 1971–1988.

De första damkörerna i Finland bildades i medlet av 1800-talet och i slutet av seklet deltog damkörer i sångfester på olika håll i landet. Inför jubileumssångfesten som skulle ordnas 1941 i Helsingfors hade man lyckats engagera en stor skara Finlands svenska lottakörer och sångarnas antal gick upp till 674 sångare. Man blev dock tvungen att skjuta upp sångfesten på grund det oroliga världsläget. Jubileumssångfesten ordnades istället 1946 i Ekenäs, i sångfesten deltog 232 damkörssångare. Det här var också startskottet till SDF:s uppkomst, inför följande sångfest 1951 ville damkörerna organisera sig och skapa en organisation som kunde utveckla damkörsverksamheten. Verksamheten kretsade då kring att delta i de finlandssvenska sångfesterna och ordna damkörsdagar.

Damkörerna deltog aktivt i de finlandssvenska sångfesterna även om de fick en egen konsert i sångfesten först så sent som 1982 då den hölls i Borgå. Avsaknaden av en egen damkörskonsert hade varit ett återkommande irritationsmoment så länge som damkörerna haft någon form av organiserad verksamhet. I ett protokoll 1966 noteras det att damkörerna igen varit tvungna att sjunga med de blandade körerna under sångfesten, och redan 1948 har Nic. Von Weimarn uttryckt förhoppningar om att damkörerna ska jämställas med manskörerna.

Under 1980-talet ökade intresset för damkörssång och man började diskutera kring att återuppliva damkörsförbundet. Den 24 september 1988 hölls det stiftande mötet i Balders sal i Helsingfors och Finlands svenska damkörsförbund (FSD) grundades. Det nya förbundet fortsatte där DKU slutade, man fokuserade på att främja damkörsverksamheten och fungera som intressebevakare. Under 1990-talet blickade man utanför Finlands gränser och ökade det nordiska samarbetet till exempel genom att ordna Nordiska damkörsstämmor.

 

Källa: Carita Björkstrand, Som ringa på vattnet – Svensk damkörssång i Finland 1948-1998.

FSD damen den tidigare logon, design av Antonia Ringbom

FSD:s logotyp från 1991, designad av Antonia Ringbom.

FSD:s logotyp, designad av Johanna Högväg år 2015.

FSD:s logotyp, designad av Johanna Högväg år 2015.