Vår gemensamma sångskatt

Damernas lilla svarta är slutsåld!
Vi uppdaterar denna text när vi har ny information om tidtabellen för den nya upplagan!

FSD:s nyaste sångbok Damernas lilla svarta kom ut 2020.

Den innehåller ca 200 sånger för damkör med allt från visor till klassiska körsånger och utgör en stark grund för damkörssången i svenskfinland. Priset är 25 € för medlemmar och 35 € för ickemedlemmar. 

Boken kan köpas via FSSMF på https://fssmf.fi/forlaget/


FSD presenterar boken genom en serie videor.

Första har publicerats 6.11.2020 och i den berättar arrbetsgruppen kort om processen med att skapa boken och tanken bakom boken.


Den andra videon har publicerats 13.11, i den diskuterar arbetsgruppen hur de valt sångerna till boken.


Den tredje videon har publicerats den 20.11.2020. I den berättar arbetsgruppen mer om sångerna och hur de önskar att boken skall användas.

Videorna är producerade av FSD. Foto och klipp av Veronica Svenskberg.


Dirigentvideor med sånger ur Damernas lilla svarta

Hvem styrde hit din väg med Pernilla Nilsson-Wik.

 

Sjung med Ulf Långbacka

 

Repertoarprojekt 2018-2020

Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD) bestämde sig våren 2018 att starta ett repertoarprojekt för att gå igenom och samla ihop en stark stamrepertoar för damkörerna. Målet var att kartlägga hurdana arrangemang det redan finns och vad som behövs samt öka samarbete mellan de olika körerna i svenskfinland.

I reperotarprojektets arbetsgrupp ingick Hanna Kronqvist, Amanda Henriksson och Marika Esch. De arbetade tillsammans med musiker, tonsättare, arrangörer, dirigenter och andra personer aktiva inom den finlandssvenska musik- och körlivet tog fram en mångsidig stamrepertoar. Arbetet blev sångboken Damernas lilla svarta.

Marika Esch, Hanna Kronqvist och Amanda Henriksson, FSD Damernas lilla svarta

Marika Esch, Hanna Kronqvist och Amanda Henriksson.

Projektet har fått understöd av

  • Arbetes Vänner Huvudföreningen
  • Kommersrådets Otto A. Malms Donationsfond
  • Konstsamfundet
  • Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond
  • Stiftelsen Tre Smeder
  • Svenska folkskolans vänner
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska litteratursällskapet i Finland
  • William Thurings stiftelse

FSD har beställt stämfiler för sångerna i Damernas lilla svarta för sina medlemskörer. Kontakta förbundet via damkorsforbundet (a) gmail.com för att få tillgång till filerna.