Finlands Svenska Damkörsförbund (FSD)

är de finlandssvenska damkörernas organisation. Förbundet har 26 medlemskörer med sammanlagt ca 740 sångare. Körerna är utspridda över hela Svenskfinland, allt från Kotka i öster till Karleby i norr. FSD är medlem av den finlandssvenska amatörmusikens takorganisation Finlands svenska sång- och musikförbund.

Förbundets syfte

Förbundets syfte är att värna om den finlandssvenska damkörstraditionen, utveckla och sprida intresse för damkörssången i Svenskfinland och fungera som de finlandssvenska damkörernas språkrör. 

Stadgarna kan ni läsa här.

FSD ordförande Jenny Stenberg-Siren och sekreterare Anna Bistrom. FSD:s fana i bakgrunden.

Tidigare ordförande Jenny Stenberg-Sirén
och styrelsemedlem Anna Biström