Medlemskörer

Finlands Svenska Damkörsförbund består idag av 25 körer. Körerna är alla finlandssvenska damkörer av varierande storlek och med olika repertoar. Glädjande nog täcker damkörsverksamheten hela Svenskfinland, från Östnyland till norra Österbotten.