Notläsning

Lär dig läsa noter! En modul för dem som inte kan läsa noter eller känner sig osäkra på noter, rytmer och tempobeteckningar.

Musikteori för nybörjare 2!

Kursen är tänkt för dig som vill få lite mera kunskap i notläsning. Kanske du redan kan stamnoterna men blir osäker när det kommer förtecken med (dubbel)höjningar och (dubbel)sänkningar, rytmerna känns osäkra och intervallhoppen inte riktigt sitter. 

Kursen gick av stapeln vintern 2022!

Intervaller, tonarter och ackord

 

Rytmer, upptakt, shuffle och tempo


 

Oktaverna, dubbla förtecken och dynamik

 

Musikteori för nybörjare!

Lärare för teorikursen är Patricia Antman, som är utbildad musiklärare. Hon sjunger i Lyran och har hållit liknande kurser för sångare i såväl Lyran som Akademen.

Kursen gick av stapel våren 2021. 

 


Ackord och partitur. En modul för dem som vill lära sig läsa partitur, gå på djupet med varför stämmorna ser ut som de gör och förstå uppbyggnaden av ackorden. 

De olika modulerna i Körkompetens

Notläsningskunskap

Lär dig läsa noter! En modul för dem som inte kan läsa noter eller känner sig osäkra på noter, rytmer och tempobeteckningar.

Intervaller och tonträffning. En modul för dem som klarar av att läsa noter, men som vill bli bättre på att hitta rätt intervaller och sjunga rent.

Ackord och partitur. En modul för dem som vill lära sig läsa partitur, gå på djupet med varför stämmorna ser ut som de gör och förstå uppbyggnaden av ackorden.

 


Röstvård

Ta hand om din röst! En grundläggande modul för hur man använder kroppen och rösten både då man talar och sjunger och hur man tar hand om sin röst, t.ex. då man blir äldre. 

Uppsjungning i teorin. En modul om hur man kan bygga upp uppsjungningar, nyttan av olika typers övningar och konkreta exempel.

Uppsjungning i praktiken. En modul som genomförs fysiskt, där deltagarna får prova dra uppsjungningar och får en palett av övningar till sitt förfogande. Träffarna för denna modul kan också ordnas regionalt.


Körledning

Dirigentens roll. En modul som går igenom dirigentens roll i kören, vilka utmaningar dirigenten står inför, vikten av pedagogik och ledarskap och den musikaliska planeringen. 

Dirigera i teorin. En modul som går igenom hur man dirigerar en kör eller leder en (stäm)övning. Innehåller allt från slagteknik till hur man bygger upp en övning.

Dirigera i praktiken. En modul som genomförs fysiskt, där deltagarna får prova på att öva in en sång och stå framför en grupp sångare och dirigera i praktiken. Målet är att dessa personer ska kunna leda en stämövning i sin egen kör eller t.ex. leda en sång vid en fest. Träffarna för denna modul kan ordnas regionalt.