Infobrev 3 / 2021 - Nya satsningar och hälsningar från förbundsdagen

23.03.2021 kl. 11:15
Nu är förbundsdagen avklarad och det blev riktigt lyckat, även om det var annorlunda än tidigare år. Tack så mycket till alla som deltog! Körsången och gemenskapen har inte försvunnit någonstans, trots det här speciella året. FSD ligger inte och väntar på ”bättre tider” utan vi har massor med roligt på gång. Vi ser framåt med tillförsikt!

Förbundsdagen 13.3

Dagen inleddes med Lystringssången, varefter ordförande Jenny välkomnade alla och
presenterade den nya satsningen Körkompetens. Vi fick också öva på några sånger ur Damernas lilla
svarta via förinspelade videor av Hvem styrde hit din väg och Sjung. Videorna med dirigenterna Ulf
Långbacka och Pernilla Nilsson-Wik ligger på FSD:s Youtube-kanal, så ni kan se dem också i efterhand.


Pernilla Nilsson-Wik - Hvem styrde hit din väg? 


Ulf Långbacka - Sjung! 


Vi vill gärna höra vad ni tyckte om förbundsdagen och vi ber er som deltog att svara på den här
enkäten senast 31.3
: https://forms.gle/mwDUckG9cSCCaohB8

Verksamheten 2021 – Körkompetens och videoprojekt


Verksamhetsplanen fastställdes på förbundsdagen och i år kommer FSD att satsa på utbildning
genom den nya satsningen Körkompetens. Vi planerar också att spela in videor med sånger ur
Damernas lilla svarta uppförda av våra medlemskörer. Sångboksprojektet fortsätter också genom att
vi kontinuerligt bandar in stämfiler.

Körkompetens innehåller utbildning inom musikteori, notläsning, röstvård och dirigering för FSD:s
medlemmar. Det är tänkt att det ska finnas utbildningsmoduler på olika nivåer, så att alla ska kunnadelta. Det finns t.ex. kurser för dem som inte ännu kan läsa noter och kurser för korister som är
intresserade av att lära sig dra uppsjungningar och leda stämövningar - och mycket där emellan! Vi
sparkar igång projektet redan i vår, så håll ögonen öppna!


Videoprojektet vill vi göra i samarbete med er! Vi har otroligt fina damkörer i Svenskfinland och nu
vill vi hjälpa till att lyfta fram er och finlandssvensk damkörssång. Tanken är FSD hjälper körerna att
spela in videor med sånger ur Damernas lilla svarta, för att synliggöra både sångerna och körerna.
FSD ger ekonomiska bidrag (till ett rimligt pris) och kan hjälpa till att hitta samarbetspartner (filmare,
klippare etc.). Projektledare är Veronica Svenskberg, och ni får gärna kontakta henne med frågor,
veronica.svenskberg (a) gmail.com.


Vi kartlägger intresset för att banda in videor under det kommande året (fram till sommaren 2022)
i en enkät som vi gärna ser att alla körer svarar på senast 25.4.2021
. Obs! Intresseförfrågan
är icke-bindande: https://forms.gle/4kNNnd66vBndMKbj7

Stämfiler till Damernas lilla svarta


FSD har beställt stämfiler till sånger ur Damernas lilla svarta. Filerna samlas på en Google Drive där ni
kan gå och lyssna till dem. Det finns redan stämfiler till bland annat Kumlet och Kärlekskrank. För
beställningen av stämfiler ansvarar musiknämnden och om det är någon sång ni behöver stämfiler till
kan ni kontakta Marika Esch (marika.esch (a) gmail.com).


Fråga efter länk till stämfilerna genom att skicka e-post till damkorsforbundet (a) gmail.com


Styrelse och musiknämnd


Vid årsmötet valdes Jenny Stenberg-Sirén till ordförande för år 2021. Maj-Len Lignell och Paula
Gratschev avgick ur styrelsen och istället för dem valdes Emilia Etzell från kören Girls ’n Qvinns och
Larissa Krook från Åbo Damkör.


Styrelsen för 2021 ser ut så här:
Jenny Stenberg-Sirén ordförande
Heli Pakkanen vice ordförande, representant för Vasanejden
Carina Nilsson kassör, representant för Norra Österbotten
Anna Biström sekreterare, representant för huvudstadsregionen
Solveig Carlsson representant för Åland
Larissa Krook representant för Åboland (NY!)
Emilia Etzell representant för Västra Nyland (NY!)
Venla Repo representant för studentkörerna
Veronica Svenskberg representant för Östra Nyland
(Södra Österbotten representeras i styrelsen av musiknämndens Marika Esch)


Styrelsen hade sitt konstituerande möte 13.3.21 och valde en ny musiknämnd. FSD:s musiknämnd
har som uppgift att ansvara för den konstnärliga verksamheten och till exempel beställa stämfiler och
planera repertoar. Martina Lindberg ställde inte upp för omval, men glädjande nog hade flera nya
meddelat intresse för musiknämnden.

Musiknämnden består nu av:
Marika Esch (Norakören)
Venla Repo (Lyran)
Monica Henriksson (Girls ’n Qvinns)
Pernilla Nilsson-Wik (Aquarelle)
Nina Fogelberg (Alvakören)


Vi är mycket glada över sammansättningen på både styrelsen och musiknämnden och ser fram emot
ett givande år! Samtidigt vill vi rikta ett varmt tack till Maj-Len (Malla) Lignell, Paula Gratschev och
Martina Lindberg för deras arbete inom styrelse och musiknämnd.


Soliga vårhälsningar,
Styrelsen
 

Styrelsen