FSD Förbundsmöte

13.02.2022 kl. 21:01
Kallelsen till förbundsmöte 13.3.2022 kl.12.15 i Tammerfors

Kallelse till förbundsmöte söndagen den 13 mars 2022


Finlands Svenska Damkörsförbund rf:s medlemmar kallas till ordinarie förbundsmöte söndagen den 13.3.2022 kl. 12.15 i Tammerfors i Näsin sali, Näsinlinnankatu 26, 33200 Tammerfors.


Stadgeenliga ärenden.


Helsingfors den 13 februari 2022
Finlands Svenska Damkörsförbund r.f.


Jenny Stenberg-Sirén
ordförande

Styrelsen