FSD Info 1/2023

20.06.2023 kl. 10:09
I årets första nyhetsbrev presenterar vi styrelsen och verksamheten för 2023 samt berättar kort om förbundshelgen.


Hej alla sångarsystrar!

Tusen tack till alla som deltog i förbundshelgen, hoppas ni hade lika roligt som vi! Det här lever vi länge på. Förbundshelgen är en viktig mötesplats då vi får utbyta erfarenheter och sångarglädje i den trygga miljö som damkörer erbjuder. Plats och tidpunkt för förbundshelgen 2024 är ännu under planering - men vi lovar att hålla er uppdaterade.

Vi vill gärna höra vad ni tyckte om förbundsdagen och vi ber er som deltog att svara på den här enkäten senast 30.4. https://forms.gle/h3b4yxkggqmuhBmN7 

Verksamheten 2023

Verksamhetsplanen fastställdes på årsmötet under förbundsdagen och också i år kommer FSD att jobba med utbildningssatsningen Körkompetens, som körde igång redan 2021. 

Intresset för Damernas lilla svarta har varit så stort den nu är slutsåld, men oroa er inte - en ny upplaga är på gång. Nytt för denna runda är den nya dirigentversionen, som delas ut till medlemskörernas dirigenter. Vi håller er uppdaterade om hur projektet fortskrider.

Vi vill ännu påminna och uppmuntra alla medlemskörer att det finns möjlighet att få ekonomiskt stöd och planeringshjälp med att filma framförandet av en sång ur Damernas lilla svarta. Videoprojektets mål är att synliggöra medlemskörerna och sångerna ur Damernas lilla svarta, samtidigt som videorna kan stödja körernas egen marknadsföring.Styrelsen ansvarar för projektet och om ni har frågor kan ni mejla oss på  damkorsforbundet@gmail.com 

Stämfiler till Damernas lilla svarta

FSD har beställt stämfiler till sånger ur Damernas lilla svarta. Filerna samlas på en Google Drive där ni kan gå och lyssna till dem. För beställningen av stämfiler ansvarar musiknämnden och om det är någon sång ni behöver stämfiler till kan ni kontakta Marika Esch (marika.esch@gmail.com). 

Länk till stämfilerna: https://bit.ly/396NYiC 

Styrelse och musiknämnd

Vid årsmötet valdes Veronica Svenskberg (Wallmokören, Lappträsk) till ny ordförande för år 2023. Carina Nilsson avgick ur styrelsen och i stället för henne valdes Azra Arnautovic från Damkören Madrigalen i Jakobstad.

Vi vill rikta ett stort tack till avgående ordförande Jenny Stenberg-Sirén för hennes gedigna och hjärtliga arbete för förbundet, samt till Carina Nilsson som med sitt skarpa öga skött förbundets ekonomi de senaste åren. Vi kan också meddela att Carina till allas vår glädje fortsätter som kassör, men i funktionärsroll utanför styrelsen.

Styrelsen för 2023 ser ut så här:

Veronica Svenskberg ordförande, representant för Östra Nyland

Heli Pakkanen vice ordförande, representant för Vasanejden

Anna Biström sekreterare, representant för huvudstadsregionen

Tracey Nyholm representant för Åland

Larissa Krook representant för Åboland

Karin Madsén studentkörernas representant

Emilia Etzell representant för Västra Nyland 

Azra Arnautović representant för Norra Österbotten (NY!)

Södra Österbotten representeras i styrelsen av musiknämndens Marika Esch.

Styrelsen hade sitt konstituerande möte 12.3.2023 och valde en ny musiknämnd. FSD:s musiknämnd har som uppgift att ansvara för den konstnärliga verksamheten och till exempel beställa stämfiler och planera repertoar. Musiknämnden består nu av:

Marika Esch (Förbundsdirigent, Norakören)

Monica Henriksson (Girls ’n Qvinns)

Pernilla Nilsson-Wik (Aquarelle)

Nina Fogelberg (Alvakören)

Vi är mycket glada över sammansättningen på både styrelsen och musiknämnden och ser fram emot ett givande år! 

Soliga vårhälsningar,  
Styrelsen 

Finlands svenska damkörsförbund